Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Kázne 2019(pre bezproblémové počúvanie kázní použite prosím prehliadač Google Chrome)
(v prípade problémov s prehrávaním prosím napíšte email na ecavmichalovce@gmail.com ďakujem)


Závierka občianskeho roka

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 13, 1-9

Kázeň: List apoštola Pavla Korinstkým 4, 2

december 31, 2019, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Vianociach

Epištola: List apoštola Pavla Galatským 4, 1-7

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 33-40

Kázeň: Prvý List Jánov 4, 7-12

december 29, 2019, Autor: Ján Meňky


2. slávnosť vianočná

Skutky apoštolov 6, 8-15; 7, 1-2; 54-60;

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 23, 34-39

Kázeň: Skutky apoštolov 7, 55-56

december 26, 2019, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť vianočná

Žalm 2

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 1-14

Kázeň: Druhá kniha Mojžišova 3, 1-12

december 25, 2019, Autor: Ján Meňky


Štedrý večer - Nocturna natalis

Micheáš 5, 1-4

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 2, 1-14

Kázeň: Prvá kniha Mojžišova 45, 25-28; 46, 1-8; 29-30

december 24, 2019, Autor: Ján Meňky


4. adventná nedeľa

Epištola: List apoštola Pavla Filipským 4, 4-9

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 1, 19-28

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 25, 1-13

december 22, 2019, Autor: Ján Meňky


3. adventná nedeľa

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 11, 2-10

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 11, 3-6

december 15, 2019, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové adventné Služby Božie

Daniel 5, 1-30

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 3, 9-17

december 12, 2019, Autor: Ján Meňky


2. adventná nedeľa

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 15, 4-13

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 21, 25-36

Kázeň: Druhý list apoštola Pavla Timoteovi 1, 3-10

december 8, 2019, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové adventné Služby Božie

List Židom 3, 12-19; 4, 1-7

Kázeň: List Židom 12, 25-29;

december 5, 2019, Autor: Ján Meňky


1. adventná nedeľa

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúš 21, 1-11

Kázeň: Evanjelium podľa Matúš 21, 10-11

december 1, 2019, Autor: Ján Meňky


23. nedeľa po Svätej Trojici - Posledná nedeľa cirkevného roka

Epištola: Druhý list apoštola Petra 3, 3-14

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúš 25, 1-13

Kázeň: Zjavenie Jána 1, 7; Evanjelium podľa Matúš 25, 13

november 24, 2019, Autor: Ján Meňky


22. nedeľa po Svätej Trojici - Predposledná nedeľa cirkevného roka

Epištola: Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým 1, 3-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúš 25, 31-46

Kázeň: Evanjelium podľa Matúš 25, 40; 45

november 17, 2019, Autor: Ján Meňky


21. nedeľa po Svätej Trojici - Tretia predposledná nedeľa cirkevného roka

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 14, 1-9

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúš 24, 15-28

Kázeň: Žalm 24, 3-8

november 10, 2019, Autor: Ján Meňky


20. nedeľa po Svätej Trojici - Pamiatka zosnulých

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým 4, 13-18

Evanjelium: Evanjelium podľa Ján 5, 25-30

Kázeň: Žalm 73, 23-28

november 3, 2019, Autor: Ján Meňky


Pamiatka reformácie

Žalm: Žalm 46

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 8, 31-36

Kázeň: Ester 9, 20-28

október 31, 2019, Autor: Ján Meňky


19. nedeľa po Svätej Trojici - 10. výročie posvätenia chrámu

Žalm: Žalm 84

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 2, 13-22

Kázeň: Izaiáš 66, 1-5

október 27, 2019, Autor: Ján Meňky


18. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 1, 4-9

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 22, 34-40

Kázeň: Prvý list Jánov 4, 21

október 20, 2019, Autor: Lenka Wagnerová


17. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 4, 1-6

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 14, 1-11

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 14, 1-11

október 13, 2019, Autor: Ján Meňky


16. nedeľa po Svätej Trojici - Poďakovanie za úrody zeme

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 12, 15-21

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 12, 17

október 6, 2019, Autor: Ján Meňky


15. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Galatským 5, 25-26; 6, 1-10

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 6, 24-34

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 6, 1-4; Skutky apoštolov 20, 35

september 29, 2019, Autor: Ján Meňky


14. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 4, 1-6

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 17, 11-19

Kázeň: Žalm 50, 14-23

september 22, 2019, Autor: Lenka Wagnerová


13. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list Jánov 4, 7-12

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 10, 23-37

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 10, 25

september 15, 2019, Autor: Ján Meňky


12. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Izaiáš 29, 9-19

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 7, 31-37

Kázeň: Evanjelium podľa Marka 7, 34-35

september 8, 2019, Autor: Ján Meňky


11. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 18, 9-14

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 18, 14

september 1, 2019, Autor: Ján Meňky


10. nedeľa po Svätej Trojici - Nedeľa pokánia

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 19, 41-48

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 17, 26-32

august 25, 2019, Autor: Ján Meňky


9. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Korintským 10, 1-13

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 16, 1-9

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 16, 10-13

august 18, 2019, Autor: Ján Meňky


8. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímským 8, 12-18

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 7, 13-23

Kázeň: Prvá kniha Mojžišova 37, 12-36

august 11, 2019, Autor: Ján Meňky


7. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 8, 1-9

Kázeň: Evanjelium podľa Marka 8, 1-3

august 4, 2019, Autor: Ján Meňky


6. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Rímským 6, 3-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 5, 20-26

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 5, 20

júl 28, 2019, Autor: Ján Meňky


5. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 5, 1-11

Kázeň: Žalm 90, 16-17

júl 21, 2019, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: List apoštola Pavla Kolosenským 4, 1-6

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 6, 31-35

Kázeň: Prvý list apoštola Pavla Korintským 9, 16-23

júl 14, 2019, Autor: Helena Benková


3. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 8, 31-36

Kázeň: Žalm 31, 16-17

júl 7, 2019, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Svätej Trojici

Epištola: Prvý list Jánov 3, 13-20

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 14, 16-24

Kázeň: Skutky apoštolov 4, 1-12

jún 30, 2019, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Svätej Trojici

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 16, 19-31

Kázeň: Skutky apoštolov 12, 6-18

jún 23, 2019, Autor: Ján Meňky


Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas) Konfirmácia

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 3, 1-15

Kázeň: Prvý list apoštola Pavla Korintským 13, 9-13;

jún 16, 2019, Autor: Ján Meňky


2. slávnosť svätodušná

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 3, 16-21

Kázeň: Skutky apoštolov 2, 41-47;

jún 10, 2019, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť svätodušná (Pentecoste)

Epištola: Skutky apoštolov 2, 1-4; 22-24; 32; 36;

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 14, 23-31

Kázeň: Skutky apoštolov 2, 32-36

jún 9, 2019, Autor: Ján Meňky


Nedeľa po Vstúpení (Exaudi)

Evanjelium: Evanjelium podľa Ján 15, 26-27; 16, 1-4;

Kázeň: Žalm 27

jún 2, 2019, Autor: Ján Meňky


Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini)

Skutky apoštolov 1, 1-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 16, 14-20

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 24, 50-53

máj 30, 2019, Autor: Ján Meňky


5. nedeľa po Veľkej noci (Rogate)

Epištola: List Jakuba 1, 22-27

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 16, 23-33

Kázeň: Druhá kniha Mojžišova 17, 8-16

máj 26, 2019, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Veľkej noci (Cantate)

Epištola: List Jakuba 1, 16-21

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 16, 5-15

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 3, 34-36

máj 19, 2019, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate)

Epištola: Prvý List apoštola Petra 2, 11-20

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 16, 16-22

Kázeň: Druhá kniha kráľov 11, 1-7; 11-12;

máj 12, 2019, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini)

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 10, 11-16

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 15, 1-7

máj 5, 2019, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti)

Epištola: Prvý List apoštola Petra 1, 3-9

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 20, 19-23

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 21, 1-6

apríl 28, 2019, Autor: Ján Meňky


2. slávnosť veľkonočná

Skutky apoštolov 10, 34-43

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 24, 13-35

Kázeň: Skutky apoštolov 5, 27-33

apríl 22, 2019, Autor: Ján Meňky


1. slávnosť veľkonočná (Pascha)

Evanjelium: Evanjelium podľa Marka 16, 1-8

Kázeň: Žalm 118, 15-19

apríl 21, 2019, Autor: Ján Meňky


Veľký piatok (Parasceve)

Kázeň: Žalm 22, 17-20; Evanjelium podľa Lukáša 23, 46;

apríl 19, 2019, Autor: Ján Meňky


Zelený štvrtok (Dies viridium)

Druhá kniha Mojžišova 12, 1-14

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 13, 14-30

apríl 18, 2019, Autor: Ján Meňky


6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa (palmarum)

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 21, 1-9

apríl 14, 2019, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Druhá kniha Samuelova 12, 1-14

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 26, 14-16; 47-50; 27, 1-5

apríl 11, 2019, Autor: Ján Meňky


5. pôstna nedeľa - Smrtná nedeľa (ludica)

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 17, 25-26; 18, 1-11

apríl 7, 2019, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Izaiáš 11, 1-5

Kázeň: Prvý list apoštola Petra 4, 14

apríl 4, 2019, Autor: Ján Meňky


4. pôstna nedeľa (Laetare)

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 5, 1-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Jána 6, 1-14

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 13, 31-38

marec 31, 2019, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Jonáš 2, 1-11

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 12, 40

marec 28, 2019, Autor: Ján Meňky


3. pôstna nedeľa (Okuli)

Epištola: List apoštola Pavla Efezským 5, 1-11

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 11, 14-28

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 13, 1-20

marec 24, 2019, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Prvá kniha Mojžišova 22, 1-14

Kázeň: List Židom 2, 12-18

marec 21, 2019, Autor: Ján Meňky


2. pôstna nedeľa (Reminiscere)

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým 4, 1-8

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 12, 38-42

marec 17, 2019, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Prvá kniha Mojžišova 32, 23-33

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 15, 21-28

marec 14, 2019, Autor: Ján Meňky


1. pôstna nedeľa (Invocavit)

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 4, 1-11

Kázeň: Prvá kniha Mojžišova 3, 1-36

marec 10, 2019, Autor: Ján Meňky


Stredtýždňové pôstne Služby Božie

Micheáš 7, 1-8

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 8, 28-36

marec 7, 2019, Autor: Ján Meňky


Predpôstna nedeľa (Quinquagesima)

Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 18, 31-43

Kázeň: Ámos 5, 1-15

marec 3, 2019, Autor: Ján Meňky


Nedeľa Deviatnik (Septuagesima)

Epištola: Prvý list apoštola Pavla Korintským 9, 24-27

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 20, 1-16

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 6, 47-66

február 17, 2019, Autor: Ján Meňky


5. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Kolosenským 3, 12-17

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 13, 24-30

Kázeň: Druhá kniha Mojžišova 3, 1-12

február 10, 2019, Autor: Ján Meňky


4. nedeľa po Zjavení

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 23-27

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 5, 1-18

február 3, 2019, Autor: Ján Meňky


3. nedeľa po Zjavení

Epištola: List apoštola Pavla Rímskym 1, 16-32

Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 8, 1-13

Kázeň: Evanjelium podľa Lukáša 4, 14-30

január 27, 2019, Autor: Ján Meňky


2. nedeľa po Zjavení

Kázeň: Evanjelium podľa Jána 2, 5

január 20, 2019, Autor: Ján Meňky


1. nedeľa po Zjavení

Kázeň: Evanjelium podľa Matúša 3, 16-17

január 13, 2019, Autor: Ján Meňky


Zjavenie Krista Pána mudrcom

Kázeň: Izaiáš 55, 6-7

január 6, 2019, Autor: Ján Meňky


Nový rok

Kázeň: Druhý list apoštola Pavla Korintským 5, 17-21

január 1, 2019, Autor: Ján Meňky


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.