Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Záznam služieb Božích k Veľkému piatku (Parasceve)


Záznam služieb Božích k 6. pôstnej nedeli - Kvetná nedeľa (palmarum)


Záznam služieb Božích k 5. pôstnej nedeli - Smrtná nedeľa (ludica)
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.