Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Podporili Nás

„ ...lebo ochotného darcu miluje Boh.“
2. list Korintským 9, 7Mesto Michalovce prispelo Občianskemu združeniu PENIÉL sumou 500 € na denný letný tábor, pod názvom projektového zámeru: Daniel a jeho priatelia v ohnivej peciCirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.