Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Svetový deň modlitieb SDM 2022 ANGLICKO, WALES A SEVERNÉ ÍRSKO
Svetový deň modlitieb SDM 2022 ANGLICKO, WALES A SEVERNÉ ÍRSKO

uskutoční sa v sobotu 5. 3. 2022 o 15:00 hod. v rim.kat. kostole u Palotínov na Stráňanoch – ,, kostol NSJ Stranany “ (aj online)


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.