Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Utrpenia Pána Ježiša Krista podľa proroka Daniela


Martin Luther

„Sedemdesiat týždňov je určených
pre Tvoj ľud a pre Tvoje sväté mesto
na ukončenie priestupku,
na skoncovanie s hriechom
a na zmierenie viny,
na privedenie večnej spravodlivosti…“

Daniel 9, 24

Daniel tiež káže v 9. kapitole, verš 24: O ukončení priestupku, o skoncovaní s hriechom, o zmierení viny a privedení večnej spravodlivosti. Ako sa to stane? To poznáme až vtedy, keď Kristus bude zabitý. To je tiež jasná, zreteľná výpoveď, že odpustenie hriechov a spravodlivosť nedosiahneme ináč, len skrze smrť Krista Ježiša. On nám donesie ten poklad. Bez Neho nikdy neobdržíme tento poklad.

Všetky kázne prorocké, Jánove i Kristove, svedčia teda dostatočne, ako máme kázať o utrpení Kristovom. Totiž, aby sa srdce tešilo z dobroty a milosti Božej. Lebo toto utrpenie sa preto stalo, aby bolo zaplatené za naše hriechy.

Aby sme boli zmierení s Bohom a v tejto viere v nášho Pána a Vykupiteľa Krista i spasení.


Pripravil:
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.