Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28Utrpenie Ježiša Krista podľa Zachariáša


Martin Luther

„Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých
zo studne, v ktorej vody niet.
Vráťte sa k svojej pevnosti, väzni, ktorí majú nádej…“

Zachariáš 9, 11-12

Jama, v ktorej boli ľudia väznení, je hriech a odplata za hriech, totiž diablova ukrutnosť a večná smrť. Zachariáš hovorí, že z tejto jamy sme nemohli vyjsť, až keď Boh urobil s nami zmluvu. Nie cez obete býkov a juncov, ale skrze krv spravodlivého a spasiteľného Kráľa. Kto nemá túto zmluvu krvi, ten zostane v jame hriechu a večnej smrti. Kto ju má, vyjde z tejto jamy hnevu Božieho k milosti a k večnému životu.


Pripravil:
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.