Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach

„ Poďte ku mne všetci... “ Matúš 11, 28
Oznamy

2% pre Občianske združenie PENIÉL

Denný letný tábor 2022 - Múdrosť a bohatstvo kráľa Šalamúna

Kázeň - 3. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - Sviatok apoštolov Petra a Pavla (audio)

Kázeň - 2. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Nástup temna (Čo vám to pripomína?)

Kázeň - 1. nedeľa po Svätej Trojici (audio)

Kázeň - Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas) Konfirmácia (audio)

Kázeň - 2. slávnosť svätodušná (audio)

Kázeň - 1. slávnosť svätodušná (Pentecoste) (audio)

Slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Zuzany Poničanovej - Fotogaléria

Kázeň - Nedeľa po Vstúpení (Exaudi) (audio)

Kázeň - Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ascensio Domini) (audio)

Kázeň - 5. nedeľa po Veľkej noci (Rogate) (audio)

Kázeň - 4. nedeľa po Veľkej noci (Cantate) (audio)

Kázeň - 3. nedeľa po Veľkej noci (Jubilate) (audio)

Kázeň - 2. nedeľa po Veľkej noci (Misericordias Domini) (audio)

Kázeň - 1. nedeľa po Veľkej noci (Quasimodogeniti) (audio)

Kázeň - 2. slávnosť veľkonočná (audio)

Kázeň - 1. slávnosť veľkonočná (Pascha) (audio)

Kázeň - Veľký piatok (Parasceve) (audio)

Služby Božie - Veľký piatok (Parasceve) (audio)

Kázeň - Zelený štvrtok (Dies viridium) (audio)

Kázeň - 6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa (palmarum) (audio)

Služby Božie - 6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa (palmarum) (audio)

Kázeň - Stredtýždňové pôstne Služby Božie (audio)

Kázeň - 5. pôstna nedeľa - Smrtná nedeľa (ludica) (audio)

Služby Božie - 5. pôstna nedeľa - Smrtná nedeľa (ludica) (audio)

Kázeň - Stredtýždňové pôstne Služby Božie (audio)

Kázeň - 4. pôstna nedeľa (Laetare) (audio)

Kázeň - Stredtýždňové pôstne Služby Božie - Zvestovanie narodenia Krista Pána Márii (audio)

Kázeň - 3. pôstna nedeľa (Okuli) (audio)

Kázeň - Stredtýždňové pôstne Služby Božie (audio)

Kázeň - 2. pôstna nedeľa (Reminiscere) (audio)

Kázeň - Stredtýždňové pôstne Služby Božie (audio)

Kázeň - 1. pôstna nedeľa (Invocavit) (audio)

Svetový deň modlitieb SDM 2022 ANGLICKO, WALES A SEVERNÉ ÍRSKO

Kázeň - Stredtýždňové pôstne Služby Božie (audio)

Kázeň - Predpôstna nedeľa (Quinquagesima) (audio)

Poďakovanie

Poďakovanie brata farára

Denný letný tábor „Daniel a jeho priatelia v ohnivej peci 2021“

Denný letný tábor „Daniel a jeho priatelia v ohnivej peci 2021“ - Fotogaléria

Financovanie “fondu zabezpečenia” na úkor zborov!

Dr. Martin Luther - z kázní a zamyslení

Staršie...

Informácie o zbore

Služby Božie:

Nedeľa 9:30

Ofera:

IBAN: SK21 0900 0000 0000 9101 6277

Adresa:

Masarykova 37, 071 01 Michalovce

Kontakt:

Tel.: +421/56 643 31 10
Email: menkyjan@gmail.com


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Michalovciach, Masarykova 37, 071 01 Michalovce,
MJ © 2022 Všetky práva vyhradené.